Firma APF Praha vyrábí a dodává filtrační kapsové vložky pro filtry typové řady FVU a také pro starší kapsové filtry FKA a FV z filtračních textilií vyráběných v tuzemsku i v zahraničí. Podle provozních podmínek filtru, tj,. hlavně podle vlastností filtrované vzdušiny a odlučovaného prachu, a podle požadovaných výsledných parametrů filtru, tj. hlavně koncentrace tuhých znečišťujících látek za filtrem a životnost filtrační textilie, se volí materiál filtrační textilie, jeho složení, plošná hmotnost, povrchová úprava, aj.

Základní zatřídění filtračních textilií je podle jejich tepelné odolnosti. Firma APF Praha vyrábí a dodává filtrační vložky z netkaných (vpichovaných) textilií ze syntetických vláken s tepelnou odolností do 150° C a z tkaniny ze skleněných vláken s tepelnou odolností do 280° C.
Proti vlivům chemického působení filtrované vzdušiny a odlučovaného prachu se dodává filtrační textilie z různých syntetických vláken (POP, PAN, PES apod.) případně s jejich další povrchovou úpravou (např. impregnací).
Povrchová úprava filtrační textilie se u syntetických netkaných textilií provádí plošně tepelným natovováním (kalandrováním) povrhu, na kterém se zachycuje prach (lícová stran textilie) a má významný vliv na regenerovatelnost filtru, tj. odstraňování odloučeného prachu z filtrační textilie. Takto upravený povrch snižuje adhezní síly mezi povrchem textilie a odloučeným prachem.

Proti mechanickému otěru čisté strany textilie (rubová strana textilie) o podpěrnou drátěnou kostru, která při filtraci udržuje tvar kapsy filtrační vložky, se také obvykle provádí plošné tepelné natavení povrhu. Úprava rubové strany textilie tak prodlužuje životnost filtrační textilie při provozu ve filtru.

Za účelem zvýšení provozní životnosti filtrační textilie – odolnosti proti mechanickému otěru – zavedla firma APF Praha společně s Výzkumným ústavem vlnařským Brno v roce 1992 do výroby filtračních textilií patentově chráněnou úpravu rubové strany textilie tzv. gaufrováním. Tato úprava spočívá ve speciálním tepelném zpevnění povrchu, kdy se vytvoří „reliéfový plastický povrch“, který je tvořen množstvím vypouklých a vydutých míst. Ke styku textilie s dráty podpěrné kostry tak dochází jen na zpevněných vypouklých místech povrchu, čímž se radikálním způsobem snižuje otěr a zpomaluje opotřebení textilie. Touto povrchovou úpravou byla u běžných netkaných filtračních textilií ze syntetických vláken prodloužena jejich životnost o 50 ÷ 100 %.