splnění emisních limitů podle zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 a přísných emisních limitů EU na úrovni nejlepších dostupných technik – BAT


nízkou energetickou náročnost a nízké provozní náklady odprašovacího zařízení


filtry typové řady FVU jsou schváleny ČIŽP Praha a Státní zkušebnou Brno


protiexplozní ochrana filtrů typové řady FVU je schválena Státní zkušebnou Ostrava-Radvanice