Dodávky kompletních filtrů a filtračních stanic sestavovaných z kapsových filtrů typové řady FVU, od projektu po montáž, seřízení filtrů po uvedení do provozu a měření výsledných vzduchotechnických a filtračních parametrů.


Dodávky vzduchotechnických prvků (zákryty zdrojů prašnosti, potrubí, klapky, šoupátka apod.) a součástí (ventilátory, tlumiče hluku, kompenzátory).


Dodávky zařízení pro dopravu a shromažďování odloučeného prachu (šnekové dopravníky, elevátory, rotační podavače, zařízení pneudopravy, kontejnery, zásobníky apod.).


Dodávky chladičů pro snížení teploty horkých vzdušin.


Dodávky automatických systémů řízení odprašovacích zařízení.


Komplexní posuzování prašných průmyslových provozů, jejich proměřování a navrhování optimálních systémů odprašování a odlučování tuhých znečišťujících látek.


Měření účinnosti, průtokových množství a tlakových ztrát odlučovacích zařízení pro posuzování jejich kvality a seřizování stávajících filtračních stanic z hlediska dosažení maximální účinnosti při minimální spotřebě energií.


Navrhování optimálních filtrační plochy pro nově budované filtrační stanice z hlediska dosažení maximální provozní spolehlivosti zařízení a snížení investičních a provozních nákladů.


Navrhování optimálních druhů filtračních textílií pro různé použití v nově projektovaných i stávajících filtračních stanicích včetně spolupráce při zajišťování tuzemských i zahraničních filtračních materiálů.


Výroba a dodávky nového patentově chráněného provedení vícekapsových filtračních vložek pro filtry FV a FVU, včetně filtračních vložek z textilie Gatex s patentově chráněnou povrchovou úpravou prodlužující provozní životnost minimálně o 50%.


Výzkumné a vývojové práce v oblasti ochrany ovzduší při využití průmyslové filtrace tuhých znečišťujících látek z proudících vzdušin. Vývoj nových typů filtrů a filtračních textilií.


Servis filtrů typové řady FV a FVU.


Měření emisí (tuhých znečišťujících látek) na základě oprávnění k autorizovanému měření vydaného Českou inspekcí životního prostředí.