Firma Provoz Filtrované množství
vzdušiny [m3/h]
Zahájení provozu
LÉČIVA - Praha spalovna odpadů 21 000 1993
KORAMO - Kolín spalovna odpadů 14 000 1993